به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

صفحه آپارت انجمن را دنبال کنید

صفحه آپارت انجمن را دنبال کنید

انجمن زنان کارآفرین در طول سالهای فعالیت خود سعی برآن داشته که علاوه بر کمک به ایجاد شبکه زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین به شکل گیری الگوهای کسب و کار برای دختران جوان اقدام نماید.

در این راستا علاوه بر انتشار کتب تجارب زنان کارآفرین، فرصت ها مغتنم شمرده و سعی کرده در گفتگوهای ساده الگوسازی کسب و کار در شهر ها و استانهای مختلف را محقق سازد.

بی شک حضور انجمن در صفحات اجتماعی و استفاده از ابزارهای جدید اطلاع رسانی می تواند ما را در این راستا یاری کند.

و اینک صفحه آپارات انجمن به آدرس :  https://www.aparat.com/anjoman_zanan_karafarin

بستری است که با همراهی شما عزیزان می تواند رسیدن به اهداف انجمن را تسهیل نماید.

با ما همراه باشید. روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین