به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کتاب بازگشت گرگ ها توسط انتشارات آموزه ‌‌و‌ با حمایت و‌مشارکت انجمن زنان کارآفرین وارد بازار فرهنگ شد.

کتاب بازگشت گرگ ها توسط انتشارات آموزه ‌‌و‌ با حمایت و‌مشارکت انجمن زنان کارآفرین وارد بازار فرهنگ شد.

متن پشت جلد کتاب:

?بازگشت گرگها فراخوانی انگیزه بخش برای ‏زنان است تا قدرت فردی خویش را طلب کنند و بر ‏اساس هشت قانون نوین گلۀ متحد خود را شکل ‏دهند و برای همیشه نتیجۀ بازی را تغییر دهند.‏

?ابی ومبک مدال آوری که طلای المپیک را دو بار ‏از آن خود کرد، رکورد جهانی گل ملی را بین زنان و ‏مردان شکست، به دلیل استعداد شگفت انگیزش در ‏مقام یک فوتبالیست به قهرمان، و به دلیل خرد مثال‏زدنی اش به نماد تبدیل شد. او، در جایگاه ‏کاپیتانی تیم قهرمان جام جهانی زنان در سال 2015، ‏فرهنگی نه تنها سرشار از برتری که سرشار از افتخار، ‏تعهد، مقاومت و خواهرانگی ایجاد کرد. او کمک کرد ‏گروهی از زنان منفرد به یکی از موفق ترین، ‏قدرتمندترین و متحدترین گله گرگ همه‌ی زمانها ‏تبدیل شود. ‏

?پیام او در کتاب حاضر چنین است: «شما هرگز ‏شنل قرمزی نبوده اید، شما همیشه گرگ بوده اید. باید ‏از مسیر خارج شده، دست در دست یکدیگر مشعل ‏راهی جدید را برافروزید!»

?او از ما میخواهد که ‏قوانین کهنه را که هرگز زنان را به حساب نمیآورند، ‏رها کنیم. و از هشت قانون جدیدی تبعیت کنیم که ‏امکان میدهند زنان چشمانداز و جهان خود را تغییر ‏دهند. سه مورد از این قوانین عبارتند از:‏

  • سپاسگزار داشته هایتان باشید و چیزی را که ‏سزاوارش هستید، طلب کنید.‏
  • شکست را به نیروی محرکه تبدیل کنید.‏
  • برای قهرمان شدن دیگری تلاش کنید.و...‏

?بازگشت گرگها فراخوانی است برای تک تک‏مان تا نیروی گرگ درون و قدرت گله مان را ‏بشناسیم. چراکه اگر به بازی کردن با قوانین کهنه ‏ادامه دهیم، هرگز نخواهیم توانست نتیجه بازی را ‏تغییر دهیم.‏

?پس به قوانین نوین و به گله خوش آمدید.

برای تهیه این کتاب تازه منتشر شده با دفتر انجمن تماس بگیرید.