به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

انتصاب مسئول هماهنگی فعالیت های روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

انتصاب مسئول هماهنگی فعالیت های روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

طی حکمی از سوی روسای هیئت مدیره انجمن زنان مدیرکارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین، فخرالسادات محتشمی پور به عنوان مسئول هماهنگی فعالیت های روابط عمومی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در متن این نامه آمده است:

سرکار خانم محتشمی پور

با سلام و ادب

احتراما نظر به اهمیت و نقش امور روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین در پیشبرد اهداف و مسئولیت های این انجمن از اینکه قبول زحمت فرموده و به عنوان مسئول هماهنگی فعالیت های روابط عمومی انجمن زنان همراه ما هستید ، کمال تشکر را داریم.

بدون تردید با تلاشهای شما و همکاران محترم در امور روابط عمومی شاهد اتفاقات ارزشمندی خواهیم بود.