به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تشریح گزارش عملکرد شش ماهه دفتر نمایندگی انجمن در استان گلستان

تشریح گزارش عملکرد شش ماهه دفتر نمایندگی انجمن در استان گلستان

?طی گزارشی، عملکرد شش ماهه دفتر نمایندگی انجمن در استان گلستان تشریح شد.

?به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین،برگزاری حداقل ۱۰ جلسه رسمی مشورتی با اکثر اعضا، پانزده جلسه با افراد صاحب نظر، نو کارافرین و اساتید، عضویت جدید افراد وکارافرینان مجوز دار مانند سارا حیدر زاده ، بهار خاندوزی ، زهرا مهیمنی ، فرشته جعفری ، عالمیان، برگزاری دو کارگاه رایگان بنام فرصت های نو اوری برای اعضای انجمن، بازدید از کسب وکار کارافرینان مانند فرشته جعفری وسارا حیدری و لاله لنگری ( کارگاه دوم )و فروشگاه جدید رحیمه رحیمی در ده زیارت، تهیه فیلم مستند پنج دقیقه ای از بعضی از کارافرینان عضو یا غیر عضو مثل آسیه سلیمانی ، حمیده تجری ، فرشته جعفری ،سارا حیدری، نشست با تجری،مدیر کل جدید سازمان میراث و حاج ابراهیمی، معاون صنایع دستی و پیشنهاد طرح ایجاد موزه صنایع دستی در گرگان با پشتیبانی وکمک فکری و اجرایی دفتر نمایندگی گلستان، بررسی خاک وشرایط بیزنسی جغرافیایی  (بستانبان و زلیخا عادلی و سلیمانی )از روستاهای یموت و قرن اباد و...،بازدید و شرکت در افتتاحیه گلخانه خانم اخوندی ( سلیمانی - غفاری )در روستای قرن اباد و شرکت در افتتاحیه کارگاه و سالن اجتماعات جدید در  کانون جهاندیدگان و... از جمله موارد مطرح شده در گزارش فصل زمستان و بهار دفتر نمایندگی انجمن در گلستان بود‌.