به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

انجمن زنان مدیرکارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین به پویش ملی استفاده از ماسک پیوستند.

به دنبال دعوت شبکه کمک از همه هموطنان برای استفاده از ماسک‌جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا و استمداد از نهادهای مدنی برای ترویج این حرکت فرهنگی و‌انسان دوستانه، انجمن زنان مدیرکارآفرین و انجمن ملی زنان کارآفرین به پویش ملی استفاده از ماسک پیوستند.

?با استفاده از ماسک‌کرونا را شکست می دهیم.

?روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

 

 

 

 

@KomakNetwork

 https://t.me/womanngo