به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین منتشر شد. ویژه بهار ۹۹

سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین منتشر شد.
ویژه بهار ۹۹

 

https://t.me/womanngo/2046