به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

پیام تسلیت

 

همه از خداییم ‌و‌ به سوی او‌ بازمی گردیم

سرکار خانم دکتر زهرا آتشانی

درگذشت مادر عزیزتان که جای خالی اش با هیچ در و‌گوهری پر نخواهد شد، بر شما تسلیت باد.

ما را در این سوگ بزرگ شریک و‌همراه بدانید.

روحشان غرق در رحمت الهی و‌ صبر و آرامش ارزانی وجود عزیز شما و‌دیگر بازماندگان

روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین