به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

خانم زهره تحریریان

نام و نام خانوادگی: خانم زهره تحریریان

نام موسسه: شرکت تولیدوتحقیقات ری نان- تولید نان هورسان

سمت: عضوهیات مدیره تحصیلات: لیسانس حسابداری

استان: تهران

تعداد پرسنل: 120 نفر مستقردرکارخانه ، دفترمرکزی وشعب فروشگاه

سال تاسیس: 1379

درکودکی هیچ وقت به کارفکرنمیکردم .پدرم مخالف کاردختران بعنوان کارمند بود.ولی شیرینی پزی را خیلی دوست داشتم. کلی هم دربچگی مواد غذایی رادر راه فراگرفتن آن هدردادم.

خانواده ما درزمینه تولیدآرد فعال بود ومن اصولا به خانواده وتغذیه سالم اهمیت زیادی داده ام. ازآنجایی که به نان سالم وفرهنگ سازی دراین زمینه هم معتقدبودم این کارخانوادگی راشروع کردیم.

درکارآفرینی الگوی خاصی نداشتم. کاملا خودجوش بودم .به پخت نان وشیرینی علاقه داشتم.کارخانه تولید آردهم داشتیم. من هم همیشه به همسرم در انجام امورحسابداری وتهیه گزارشات شرکت تولید آرد کمک میکرده ام. به امورخانه و فرزندانم هم رسیدگی میکردم.

ولی بعد تصمیم گرفتم خودم کاری راشروع کنم.

ابتدای کار کلیه امورراه اندازی واحد نان وشیرینی بعهده من بود. ماشین آلات نصب وراه اندازی شدند. هرسال دوبارکارشناس جهت کنترل کیفیت ازآلمان میاید. مدیریت فروشگاه مرکزی بعهده من بود و به کارکنان نحوه برخورد صحیح با مشتری وارائه توضیحات لازم را اموزش میدهم. کار ما کاملا مشتری مدارست. جلسات دائم جهت بررسی مسائل داریم. و سلیقه و نظر مشتریهابررسی میشود. صبح ساعت 7 بیدارشده وتا 10 به کارهای همسرم درزمینه حسابداری کارخانه رسیدگی میکنم. بعد به کارهای منزل میرسم .جهت شرکت به جلسات متعدد داخلی ویا بانمایندگان فروش وتبلیغات به دفتر میایم و هرهفته بصورت سرزده به فروشگاه ها میروم.

ازآنجاخانواده برایم اولویت اول بوده است محل کارم نزدیک محل زندگیمه و سعی میکنم با برنامه ریزی ونظم والبته کمک گرفتن از خانمی به کارهای منزل برسم چون کمکی ازطرف همسروپسرانم که همه باهم درکارخانه همکاریم. ندارم.

به اعتقادمن آدم کارمیکندتازندگی بهترداشته باشد نه اینکه زندگی کندبرای کاربنابراین سعی میکنم با مطالعه هفته ای دوباریوگاواسکی اززندگی لذت ببرم.به سفرخانوادگی هم میرویم.

مراحل ارائه محصول جدیدبراساس بررسی بازار وسلیقه مشتری خیلی برام جالبه چون درفروشگاه نمونه میگذاریم و برای مشتری توضیح میدیم. چون مشتری خیلی مهمه وضامن ادامه کارماست. ما به تنوع محصول اهمیت میدیم و مواداولیه افزودنی راازآلمان واردمیکنیم. وسالی یکبار هم محصول جدید تولید میکنیم.

ازدیگرموفقیتهای مااینست که سفارتخانه ها مخصوصا آلمان مشتری دائمی ماهستند وکیفیت نان هورسانو خیلی قبول دارن.تائیدشون ازاین نظرمهمه که درآلمان دانشگاه تولیدنان دارند وتفاوت نان هارو خوب میفهمند.

من شکست راباورندارم و بهش عدم موفقیت میگم. وقتی پیش بیاد ابتدا ناراحت میشم وبعد ازبررسی مسئله راه حل پیدا میکنم وادامه میدم.بهش میگن زندگی وحتما خیری درش هست که من بی اطلاعم.

ماسالها درآلمان وبعدامریکازندگی کردیم ولی دوست داشتم بچه هام اینجا تووطن بزرگ بشن .دوست ندارم خارجی محسوب شم. ضمن اینکه همه جامشکلات خودشو داره.

عشق به کارم ونیازبه مفیدوموثربودن باعث موفقیت من است. من نظم روازآلمانی هایادگرفتم وباانرژی و مثبت نگری پیش میرم. من به سلامت وکیفیت نان خیلی اهمیت میدم واصلا مواد نگهدارنده مصرف نمیکنیم.ازمزایای نان ما اینه که دوره مصرف داره واگه درجای خنک نباشه بعدازیک مدت کپک میزنه که نشونه سالم بودن نانه.

در حال حاضر مهمترین مشکل/دغدغه‌ای که دارم وجود رقابت ناسالمه ونبود سیاست ثابت برای نان.نانی که همیشه مشکل اصلی مملکت ما بوده ومواداولیه مرغوب واستاندارد نداریم.

پیام من به بانوان اینه که درهرکاری عشق لازمه و بعد پشتکارو ازخودگذشتگی. درغیراینصورت با وجود مشکلات و کمبودها سخت میشه کار رو ادامه داد موفق شد.

برگرفته از سایت مدرسه خورشید

www.khorshidschool.org