به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

خانم ندا مفاخری

نام:ندامفاخری

سال تولد:1356

تحصیلات:کارشناسی ارشدMBA

تاریخ مصاحبه: تابستان 1390

محل کار: شرکت مدیریت اطلاعات پویامهارت سال تاسیس:1385

سمت:مدیرعامل تعدادافرادمشغول: 15

من از زمان کودکی دوست داشتم پزشک بشم تا مردم رامعالجه کنم که البته بادیدن خون منصرف شدم. خیلی زود فهمیدم باید طور دیگری به مردم خدمت کنم اما خیلی مشخص نمی دونستم چطور !

همیشه دوست داشتم کارم واقعی وموثرباشد نه نمایشی.دوست داشتم کارم درارتباط با دیگران باشه وتاثیرگذارباشه. با توجه باینکه اکثراقوام من کارآفرینند ولی الگوی مشخصی نداشتم.

من اززمان کنکور تدریس میکردم.بعد درآموزشگاههای کنکور آ موزشگاه های کامپیوترمدرس شدم.درشرکت ایزایران مدتی بعنوان مدرس مدیران سازمانها مشغول بودم وبعد درشهرداری مدیرسازمان فرهنگی IT شدم.

شرکت ما درابتدا به سازمانها و دانشگاههاخدمات آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیک میدادو ازسال 86 خدمات مدیریت نیزاضافه شد.درحال حاضر20هزار عضو شامل افرادوسازمانهای دولتی و خصوصی داریم که بانام "مدیرایران"از ما خدمات مدیریتی میگیرند.

من برای شروع کارم نگرانی نداشتم. البته کارقبلیم راترک کردم تازه خیلی هم شوق و ذوق داشتم.مطمئن بودم که موفق خواهم شد.

لازم بذکراست که فعالیت شرکت ما براساس دانش است نه سرمایه.بهمین دلیل با سرمایه گذاری کم از پس انداز شخصی وحمایت خانواده مسائل مالی حل شدند.

برنامه زندگی من اینگونه است که صبح ساعت 7بیدارشده وبه سنجابم استیوجابزغذامیدم .

بعد به کارهای خانه رسیدگی کرده وساعت 5/8 کارم راشروع میکنم وبسیاری از اوقات تا 8 شب کارمیکنم.درخلال کارها به اموربانکی واداری نیز میپردازم.سرگرمیم مطالعه دیدن فیلم ودیدارهای فامیلیست.

کارم را خیلی دوست دارم چون کارم امکان دنبال کردن رویاهاموبهم میده شادترم.اعتمادبنفسم بالا رفته .دامنه ارتباطاتم وسیع شده وباعث رشد شخصی ام شده است . ذاتا یادگیری وآموزش رادوست دارم.الان هم دارم دوره های مدرسه خورشید رامیگذرانم.

ازآنجائیکه با همسرم همکارم باتقسیم وظایف به کارها میرسیم.

حمایت عاطفی خانواده مخصوصا همسرم راهمواره داشته ام.

دغدغه کاری من کثرت مسائل اداری وبوروکراسی است که به اصل کارلطمه میزند. وجود خلاهای قانونی مانند عدم وجود کپی رایت نیز کارماراسخت میکند.

ازمزایای کارمن اینست که افراد زیادی تورامیشناسند واز کارت تاثیر میگیرند .این را درهمایش ها تجربه میکنم.

اعتمادبنفس وپشتکاروجاه طلبی من باعث موفقیتم است.من عاشق ایرانم ودوست دارم همین جا دروطنم مفیدباشم. ازمشکلات کارما پروژه هایی با جاهای مختلف داشته ایم که اجرانشدند مثلاکاری با صدا وسیما دردست داشتیم بعلت تغییر ساختار لغوشد درصورتیکه ما کاررا کاملا تحویل داده بودیم .دراین جور مواقع چاره ای جزادامه کاردر مسیری دیگر نیست.

به گذشته که نگاه میکنم فکرمیکنم بایدبه منافع مالی بیشتراهمیت میدادم وکاررا از دیدگاه سودآوری هم نگاه میکردم. چون برای پیشرفت یک کار نمی شه به مسائل مالی بی توجه بود.

بانوان باید رویای شخصی خودراپیداکرده وبطورجدی دنبال کنند.

بدانند دوره حیات کوتاهتر از آ نست که برای لذت بردن منتظر دیگران بمانیم.

برگرفته از سایت مدرسه خورشید

www.khorshidschool.org