به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

عضویت

 

کمیته عضویت:

 این کمیته با هدف شناسایی اعضای جدید انجمن و همچنین نگهداشت اعضای فعلی تشکیل شده است.

 

اعضای کمیته:   

 تعداد اعضای کمیته حداقل پنج نفر متشکل از روسای دو هیئت مدیره و دبیر اجرایی انجن زنان مدیر کارآفرین و مدیر عامل انجمن ملی زنان کارآفرین می باشد. دبیر کمیته از میان اعضای واجد شرایط توسط کمیته انتخاب و به هیئت مدیره معرفی می شود.

 

برنامه های در حال اجرا: 

 تهیه و بروز رسانی آئین نامه کمیته عضویت، بررسی صلاحیت ورود اعضای جدید بر طبق فرآیند عضویت، صدور کارت عضویت برای اعضای فعال و اعضای جدید، ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعاتی اعضای انجمن (جهت دستیابی کلیه کارگروه ها)، پیگیری واریزی حق عضویت اعضاء و هماهنگی با کمیته ی مالی، برگزاری جلسه آشنایی اعضای جدید با تشکیلات و سوابق انجمن و همچنین آشنایی ایشان با کمیته ها و کار گروه ها با هماهنگی گروه آموزش و ارتباطات

 

پروژه های آتی کمیته: 

 برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان و تعدادی از اعضای انجمن به تناسب، با موضوع چگونگی نگهداشت اعضای انجمن و همچنین برنامه ریزی برای نگهداشت و استفاده از پتانسیل اعضایی که خارج از استان تهران هستند و به دلیل دوری راه ارتباط کمتری با دفتر مرکزی دارند.