به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

ارتباطات

 

هدف از تشکیل کمیته 

هدف اصلی تشکیل  کمیته ارتباطات توسعه و ارتقاء ارتباطات انجمن با كارآفرينان-صاحبان کسب و کار عضو انجمن و كارآفرينان- صاحبان کسب و کار غيرعضو است. شناسايي و نیز ايجاد ارتباط دوسويه ميان انجمن و سازمان‌هاي دولتي مرتبط، سازمان‌هاي عمومي و غيردولتي مرتبط، بخش خصوصي و بانك‌ها، مراكز پژوهشي و مطالعاتي، رسانه‌هاي جمعي و تشکل­های حرفه­ای مرتبط از دیگر اهداف این کمیته است. معرفي انجمن و قابليت‌هاي آن به سازمان ها و مراكز نام‌برده از يك سو و بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي آن ها براي پيشبرد اهداف انجمن و پشتيباني از فعاليت‌ها و تسريع و تعميق آن و نیز زمينه‌سازي براي جلب همكاري در اجراي طرح‌ها، برنامه ها و پروژه‌هاي مرتبط، مجموعه اقداماتی است که در راستای اهداف مورد نظر در این کمیته دنبال می شود و هدف غایی نیز همان تشکیل و توسعه شبکه زنان کارآفرین در سطح ملی است.

 

اعضای کمیته ارتباطات 

کمیته دارای دو نوع عضو می باشد. اعضائی که در جلسات و برنامه های کمیته به صورت پیوسته حضور دارند و اعضائی که بصورت غیر پیوسته یا در زمانهای خاص متناسب با موضوع یا با تقبل نقش در یک پروژه یا برنامه حضور دارند.

 

دستاوردهای کمیته 

 اطلاع رسانی کلیه برنامه ها و رویدادهای انجمن، ایجاد ارتباط با مراکز و نهادهای مرتبط دولتی و غیردولتی، برگزاری نشست ها و همایش ها، ارتباط با زنان کارآفرین و بازدید از کسب و کارهایشان در تهران و سایر استانها، برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی شامل معرفی کتاب، نقد فیلم، تهرانگردی و ... تهیه خبرنامه های فصلی

 

برنامه های آتی 

مستندسازی همایش چهاردهم انجمن، بازدید از کسب و کارها، دیدار با مسئولان حوزه های مرتبط با کارآفرینی زنان، هماهنگی های مربوط به نشست نوروزی، مجمع عمومی سالانه، سفرهای پیش رو و مناسبت ها، تهیه خبرنامه فصلی 

  

شرایط عضویت در این کمیته 

همه اعضای صاحب ایده که می توانند در اجرای برنامه های کمیته و زیرگروه های آن (روابط عمومی، ارتباطات داخلی، استان ها) همراهی داشته وقت کافی را به این امر اختصاص دهند، واجد شرایط عضویت هستند.