به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

همایش کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات (تهران- 1389)

همایش کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات (تهران- 1389)