به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

همايش کارآفرينی زنان و چالش‌های پيش رو (تهران -1383)

همايش کارآفرينی زنان و چالش‌های پيش رو (تهران -1383)