به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

بررسی اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران با نگاهی توسعه‌گرا

سیزدهمین همایش ملی انجمن زنان کارآفرین برگزار می‌شود

بررسی اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران با  نگاهی توسعه‌گرا

 سیزدهمین همایش ملی انجمن زنان کارآفرین با عنوان «توسعه کارآفرینی زنان» با بهره‌گیری از  تجارب انجمن زنان کارآفرین، روز چهارشنبه 27 بهمن‌ماه 95 در سالن پیامبر اعظم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، هدف از این همایش ارزیابی وضع موجود کارآفرینی زنان در ایران برای ترسیم وضعیت مطلوب توسعه کارآفرینی زنان ایران‌زمین در پنج حوزه تخصصی صنعت و تجارت، کشاورزی و محیط زیست،  فناوری اطلاعات، صنایع دستی و گردشگری و همچنین فرهنگی و اجتماعی است که مخاطبان آن زنان کارآفرین و صاحب کسب‌وکار، صاحب‌نظران، متولیان و مرتبطان در بخش دولتی، خصوصی و عمومی هستند.