به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

نقش زنان كارآفرين در توسعه اقتصادي پايدار

نسیم توکل
با توجه به محدود بودن تحقیقات درباره ي کارآفرینی زنان، تعریف کارآفرینی زنان نیز بسیار محدود است. یکی ازمعدود تعاریف توسط Wells (1998) ارائه شده است. کارآفرینی زنان از نظر وی شامل کلیه ي فعالیت هاي زنان در زمینه خود اشتغالی مشارکتی، خوداشتغالی مستقل کارفرمایی و کلیه ي کسب و کارهاي تک مالکیتی و جدید است . امروزه نفش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به عنوان عامل بنیادی تلقی می شود .و ارتباط کارآفرینی زنان با شهرنشینی پایدار نیز به اثبات رسیده است ،زنان در ایران نیز با داشتن نیمی از جمعیت و نیز 60 در صد از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور می توانند جایگاه مناسبی در رشد اقتصادی حال حاضر ایران داشته باشند هر چند در ایران سه عامل اعتماد به نفس ، تعصبات خانوادگی و تعادل کسب و کار و زندگی همواره عامل موثری در عدم ارتقا زنان در سطح کارافرینی بوده است اما امروز زنان ایرانی با تلاش مضاعف جهت یافتن جایگاه واقعی خود و افزایش سطح مهارت و دانش و توانایی به دنبال آن هستند تا بر رشد و توسعه شغلی خود بیفزایند و زنان کارافرین نیز از این قاعده مستثنی نیستند .


زنان ایرانی در چند سال گذشته با انتخاب کسب و کارهای نواوررانه و فن آورانه به خوبی توانسته اند خود را در مشاغل به روز اثبات نمایند و امروزه شرکتهای کوچک ، متوسط و حتی بزرگ موفقی در این حوزه ها توسط زنان اداره میگردد .


در ایران آمار دقیقی از نعداد کارافرینان زن وجود ندارد اما پیش بینی می شود که این عدد نسبت به آمار جهانی که 25 الی 35 درصد است بسیار کمتر بوده اما شیب ملایم رو به بالایی را داشته باشد .


از آنجاکه توجه به کارافرینی زنان درجوامع مدرن تحولات زيادي در كليه‌ی فعاليت‌هاي اقتصادی، اجتماعي، فرهنگی، سیاسی و غیره به وجود آورده و به عنوان مهم‌ترين ابزار كارآفريني مدرن مورد توجه قرارگرفته است. امید است ایران نیز با توجه به پیشنهادات ذیل ، نقش کارآفرینی زنان را بیش از پیش جدی گرفته و در شرایط اقتصادی کنونی بتواند از نیروی موثر و پرانرژی و پرانگیزه زنان در چرخاندن چرخ اقتصاد بحران زده خود کمک بگیرد.


ایجاد مراکز حرفه‌ای و شغلی برای انجام فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی زنان؛
- با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور[ایران]، ارائه‌ی امکانات ویژه با نگرش جنسیتی برای بانوان؛
- ارائه‌‌ی تسهیلات لازم برای دسترس آسان‌‌تر زنان به خدمات و منابع مالی؛
- اهمیت دادن به کارآفرینی زنان و مشارکت آنان در اقتصاد خرد کشور در هر سن و سال؛
- ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی برای گسترش کارآفرینی آنان؛
- حمایت قانونی از زنان و برنامه‌های مربوط به آنان با تأکید بر جنسیت
-توجه به آموزش و ارتقا توانمندی و مهارت های زنان تحصیل کرده
-آموزش های لازم به زنان در حیطه تعادل مابین کسب و کار و زندگی و افزایش روحیه تعامل و همکاری در زندگی خانوادگی در مردان
-فرهنگ سازی و ترویج کارآفرینی به خصوص در بین زنان
-گفتگو و حل اختلافات فرهنگی و دینی که مانع رشد و توسعه کارافرینی زنان می شود
-ایجاد پایگاههای مشاوره ای کارافرینی برای حل مشکلات کارافرینی زنان
-تعامل با جامعه بین المللی و ایجاد فرصت های همکاری و تعامل زنان کارافرین ایرانی با زنان کارافرین در سرتاسر جهان
-ایجاد ارتباط مابین زنان کارافرین با دانشجویان و فارغ التحصیلان و استفاده از تجربه زیسته زنان کارافرین برای افزایش انگیزه کارافرینی مابین جوانان دختر و فارغ التحصیل