به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارآفرینی و‌تأثیر آن بر اقتصاد کشور

سروت عسگری رانکوهی
روز ۶ مرداد، روز ملی کارآفرینی نام گذاری شده است. کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها دارد ؛ به طوری که در اقتصاد رقابتی مبتنی بربازار دارای نقش کلیدی است. این روز بهانه ای است تا بپرسیم آیا نظام آموزشی ما به اهمیت کارآفرینی و تربیت سرمایه های انسانی پی برده است که بتواند اقتصاد خود را متناسب با ملزومات دنیای جدید بنا کند ؟


ویژگی بارز اقتصاد امروز اهمیت دادن به رشد شتابان تغییرات عصر حاضر وتطبیق سرمایه های انسانی با این رشد از طریق بالا بردن میزان فعالیتهای کارآفرینانه است که با نرخ رشد اقتصادی همبستگی مثبت دارد. افرادی که مخاطره یک فعالیت اقتصادی را می پذیرند و اقدام به نو آوری می کنند و با استفاده از ایده های نو و شناسایی فرصت های منحصر به فرد به ایجاد کسب و کار اقدام می کنند.


به همین دلیل کشورهای اروپایی و آمریکایی در نظام آموزشی خود واحدهای کارآفرینی مطابق با اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی ارایه و آموزش می دهند تا بتوانند در اقتصاد جهانی موقعیت بالایی کسب کنند.


متاسفانه در کشور ما به علت ساختار انحصاری دولت که ناشی از درآمد نفت می باشد؛ دولت خود را بی نیاز از خلاقیت مردم می داند وبه اهمیت سرمایه های انسانی توجه جدی ندارد و مفهوم کار آفرینی را به مثابه اشتغال زایی می بیند . در نتیجه مراکز حمایتی از کارآفرینان هم درکشور بسیار محدود است و کار آفرین مجبور است در تبدیل ایده به محصول تمام خطرهای مسیر سرمایه گذاری را خود عهده دار گردد.


این محدودیت شامل حال زنان کشور هو می شود که حدود ۴۰ درصد کارآفرینی کشور را تشکیل می دهند. زنانی که درعرصه کارآفرینی در جوامع مدرن تحولات زیادی درکلیه فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی به وجود آورده اند و عامل بنیادی محسوب می گردند.


سه دلیل مهم محققان و کشورهای توسعه یافته برای توجه به مقوله کارآفرینی تولید ثروت ، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است. درچنین روزی همه تلاش نهادهای مدنی از جمله انجمن زنان مدیر کارآفرین این است که نگاه دولتمردان ما را به این سرمایه های انسانی معطوف نماید تا برنامه ها و خدمات حمایتی ویژه ای برای زنان با گستردگی بیشتر اجرا کند و موانع مختلف را از سر راه کار آفرینان بردارد تا این روز به همه کارآفرینان کشور مبارک باشد.