به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تشکیل جلسه هماهنگی در استانداری کرمان

در جلسه ای که به ریاست مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری کرمان و با حضور نمایندگی از چند حوزه مرتبط تشکیل شد، پس از خیرمقدم خانم حسینی مشاور استاندار و شرح مختصر برنامه های مربوط به اشتغال و کارآفرینی این دفتر و نیز معرفی حاضرین در جلسه فخرالسادات محتشمی پور به اجمال روند شکل گیری دبیرخانه همایش و کمیته های علمی و اجرایی و اهداف و فعالیت های آن را برای حاضرین تشریح کرد. وی صراحتا به مواردی که نیاز به هماهنگی استانداری و ادارات تابعه در استان دارد، اشاره کرد و گفت: با توجه به این که استان کرمان میزبان این برنامه است و شهرستان بم نیز نیازمند توجه بیشتر و مشارکت جدی استانداری در این زمینه است مواردی چون اطلاع رسانی و تبلیغات به منظور آگاه سازی گروه هدف و مخاطبین خاص همایش از طریق سایت ها، مطبوعات محلی و نصب بیلبورد و بنر، انتقال میهمانان از بم به کرمان، تهیه بسته های فرهنگی و یادبود و یادمان همایش برای کلیه شرکت کنندگان به صورت عام و برای صاحبان مقاله و کیس ها به طور خاص، ثبت نام شرکت کنندگان بدون مقاله و کلیه  پشتیبانی ها ضروری است.