به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آشنایی با موسسات کارآفرینی اجتماعی زنجان

در سفر اعضای انجمن زنان کارآفرین به زنجان انجام شد:

بازدید اعضای انجمن زنان کارآفرین از سه مجموعه کارآفرینی اجتماعی در زنجان تعدادی از اعضای انجمن زنان کارآفرین روز چهارشنبه 17 مهر 98 به شهر زنجان سفر کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این سفر که با هدف دیدار با زنان کارآفرین زنجان و تبادل تجارب کارآفرینی و ‌آشنایی با موسسات کارآفرینی اجتماعی استان زنجان انجام گرفت، ابتدا اعضای انجمن  از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی زنجان بازدید نموده و سپس در نشست «بررسی فرصت ها و چالش های کارآفرینی زنان» شرکت کردند.

در ادامه سفر نیز اعضای انجمن با حضور در موسسه خیریه حمایت از زنان و خانواده های آسیب دیده استاد روزبه زنجان از نزدیک با فعالیت های این مجموعه آشنا شدند.

گفتنی است، در برنامه ی بعدی سفر اعضای انجمن با همراهی زنان کارآفرین استان زنجان، پس از بازدید از برخی مراکز تاریخی و ‌فرهنگی با همکاری شهرداری زنجان، با حضور در بیمارستان مهرانه با فعالیت های پزشکی، فرهنگی و‌اجتماعی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان این استان ( مهرانه) آشنا شدند.