به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آخرین جلسه اتاق فکر توانمندسازی زنان زلزله زده کرمانشاه

در پی نهمین سفر نمایندگان انجمن به استان کرمانشاه و بازدید از روستاهای هدف پروژه توانمندسازی زنان زلزله زده و‌برگزاری کارگاه های تخصصی برای زنان روستایی و‌ نیز کارگاه توسعه جامعه محلی ویژه دهیاران، اتاق فکر این پروژه در دفتر انجمن تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا گزارش سفر اخیر و‌ نتایج بازدیدها توسط فخرالسادات محتشمی پور ارائه شد و حاضرین نسبت به اقدامات موردنیاز در منطقه به شور و‌اظهارنظر پرداختند.

مباحث‌مطرح شده در این جلسه به شرح زیر جمع بندی شد: عدم‌مشارکت مالی در ادامه کار صندوق های اعتبار خرد روستای کوئیک حسن، تهیه صورتجلسه ترمیم اعضای صندوق روستای الیاسی محمود، کمک به تشکیل صندوق اعتبار خرد زنان در  روستاهای قراویز و دوازده امام، درخواست نظارت هرچه بیشتر دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی، فنی حرفه ای، صنایع دستی و‌امور روستایی و‌ دادن مشاوره و حمایت زنان روستاهای یاد شده برای ایجاد اشتغال آنان، حمایت از  منقاضیان کارگاه خیاطی توسط خانم انسیه غلامی، از اعضای جدید انجمن و‌ نیز کمک به تواناتر شدن دختران روستاهای هدف از طریق آموزش و‌مشاوره توسط خانم نفیسه عروجی، از اعضای جدید انجمن، کمک به توانمندتر شدن نهادهای مدنی استان با هدف توسعه جامعه محلی توسط خانم دکتر زهرا رهایی و انجام هرگونه مشاوره لازم به موسسه مهرآفرین کرمانشاه برای ادامه پروژه توانمندسازی توسط فخرالسادات محتشمی پور و‌ دیگر اعضای مرتبط در انجمن

لازم به ذکر است این پروژه که چند ماه پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه توسط انجمن زنان کارآفرین آغاز شده پس از جمع بندی در این مرحله توسط موسسه مهرآفرین کرمانشاه پیگیری خواهد شد و‌از این پس انجمن نقش مشاور را برای موسسه مهرآفرین عهده دار خواهد شد.