به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

آشنایی انجمن با بنیاد پروفسور کنعانی

با هماهنگی زهرا حسین پور دبیر انجمن، به درخواست خانم شاهین زاد نماینده بنیاد پروفسور کنعانی برای آشنایی به منظور همکاری های مشترک پاسخ داده شد.

به گفته روابط عمومی انجمن، طی دیداری که روز یک شنبه ۳۰ تیرماه میان نماینده این بنیاد و‌ نمایندگان انجمن صورت گرفت، طرفین از اهداف و‌فعالیت های یکدیگر مطلع شده امکان و راه های همکاری و‌اقدامات مشترک را مورد بررسی قرار دادند

لازم به ذکر است این بنیاد که در کشور آلمان به ثبت رسیده در حوزه تخصصی انواع پوشش سطحی شامل رنگ، رزین و آبکاری فعالیت کرده اقدامات تخصصی و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود را با هدف توسعه فرهنگی و‌اجتماعی در حوزه های آموزش و‌بهداشت و توانمندسازی در دو‌کشور ایران و آلمان دنبال می کند

در این جلسه پس از آشنایی متقابل پیشنهاداتی برای ایجاد تعامل میان زنان کارآفرین ایران و‌آلمان، همکاری در بخش فرهنگی - آموزشی با هدف توانمندسازی دختران فارغ التحصیل مناطق آسیب دیده از بحران همراه نیز تقویت کتابخانه های روستایی آن مناطق و‌نیز برگزاری رویدادهای ایده شو‌برای خلق ایده های کسب و‌کاری و‌استارتاپی در حوزه تخصصی بنیاد و تعریف دوره های آموزشی کارآفرینی برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط ارائه شد

بدیهی است طرح های مربوطه پس از اعلام آمادگی بنیاد کنعانی و بررسی های لازم در انجمن ارائه خواهد شد.