به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

نشست "شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی کسب و کارها و کارآفرینی زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی "

نشست "شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی کسب و کارها و کارآفرینی زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی "

انجمن زنان کارآفرین در نظر دارد نشستی در خصوص شناسایی موانع فرهنگی پیش روی فعالان کارآفرینی اجتماعی با همکاری معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 19 تیرماه 98 در سالن آموزش وزارت کار برگزار نماید.

این نشست در راستای تفاهم نامه همکاری انجمن با معاونت فرهنگی وزارت کار در تمامی حوزه های کارآفرینی (صنعت و تجارت، صنایع دستی و گردشگری، محیط زیست و کشاورزی، IT و کارآفرینی اجتماعی) است که در سال گذشته نشست موانع فرهنگی بانوان کارآفرین در حوزه صنایع دستی و گردشگری با همکاری معاونت فرهنگی برگزار گردید.

هدف از برگزاری نشست، باتوجه به اینکه شاخص ها و مولفه های فرهنگی و اجتماعی در پیشبرد اهداف فعالان این حوزه اهمیت بسزایی دارند و همچنین نظام فرهنگی و اجتماعی اکوسیستم کارآفرینی بانوان به عنوان زیرساخت اساسی فعالیت در حوزه های اجتماعی است،  شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی پیش روی بانوان فعال این حوزه و همچنین پیشنهاد و توصیه های سیاستگذاری مرتبط به این حوزه به بخش دولتی متولی است.

از جمله برنامه های این نشست ارائه مقاله و معرفی تجربه زیسته کارآفرینان اجتماعی موفق و الگو  داخلی و بین المللی، نمایش فیلم، پنل پرسش و پاسخ  جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی اجتماعی است.