به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تقسیم‌مسئولیت ها در اولین جلسه هیات مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین

تقسیم‌مسئولیت ها در اولین جلسه هیات مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین

در این‌جلسه که روز یک شنبه ۲۲ خردادماه سال جاری با حضور اعضای منتخب در مجمع عمومی عادی انجمن برگزار گردید، پس از شور و‌بررسی حاضرین و بر اساس آرا اتخاذ شده خانم ها رویا کوهستانی به سمت رئیس هیات مدیره، فریبا یاراحمدی به سمت نایب رئیس

و‌ زهرا شیری به سمت خزانه دار

انتخاب شدند.

همچنین بر اساس نظرات اعضا و‌آرای آنان  خانم زهرا حسین پور از اعضای فعال انجمن به سمت دبیر انجمن انتخاب شدند.

صورتجلسه مربوطه همراه با مدارک لازم برای طی کردن مراحل قانونی جهت معرفی به ثبت شرکت ها به بخش مربوطه در وزارت تعاون ارسال گردید.

یادآور می شود بازرس اصلی و‌علی البدل انجمن بر اساس انتخابات مجمع عمومی به ترتیب خانم ها فرحناز مرادی و‌سوگل افشاری هستند.

برای همه این عزیزان آرزوی سلامت و‌موفقیت داریم.