به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

کارگاه هم‌افزایی در کارآفرینی زنان برگزار شد

کارگاه هم‌افزایی در کارآفرینی زنان برگزار شد

پیشرفت کارآفرینی با شناخت درست فرصت‌ها و تهدیدها

 

نشست صمیمانه اعضاي انجمن زنان کارآفرین روز پنج شنبه 23 خردادماه 98 برگزار شد.

اعضای انجمن زنان کارآفرین روز 23 خردادماه 1398 در یک نشست هم‌اندیشی گردهم‌آمدند. هدف از این نشست هم‌اندیشی، هم‌افزایی در کارآفرینی زنان بود و طی یک کارگاه شش ساعته که توسط فیروزه صابر و میزبانی فریبا مهدیون برگزار شد حدود ۳۰ نفر از اعضای انجمن زنان کارآفرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این کارگاه درباره انتخاب مسیر متناسب فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی کسب‌وکاری به مواردی ازجمله تعطیلی کسب‌وکار، کوچک کردن اندازه کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار فعلی، تغییر رشته و ورود به حوزه جدید، جانشین‌پروری در قالب خانواده و شریک جدید و ایجاد کسب‌وکار جدید اشاره شد تا پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود که باید خود را به چه ابزارهایی مجهز کرد و چه پیوندهایی براي توسعه مورد نیاز است.

در بخش دوم به این موضوع اشاره شد که پیشبرد ارتقاي فردي به ارتقاي سازمانی (کسب‌وکار) کمک خواهدکرد و در این راستا، انتظار واقع‌بینانه از سه نهاد متصل به کسب‌وکارها یعنی انجمن، نهادهای دولتی و سایر نهادهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

تحقق دانش جدید با کمک ابزار آی‌تی، مدیریت‌ HR، تامین منابع مالی ارزان، تخفیفات بازار، قابلیت جذب فرصت‌ها، جذب ارتباطات، مهارت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی، تقسیم بندی وظایف سازمانی، ریسک‌پذیری، کسب اعتبار اجتماعی، تبلیغات، شبکه‌سازی، مدیریت هزینه، ارزش‌های سازمانی، دانش فنی جدید انتقال تجربه و وجود داخلی و خارجی ازجمله مواردی بودند که در این بخش بررسی شدند.

در ادامه بر اساس آنچه که به آنها اشاره شد از نقش تسهیل‌گران، خانواده، شریک تجاری، پیمانکار، مجلس و اعضای قوه قضاییه سخن به میان آمد.

طبق بحث و تبادل نظری که در این کارگاه سه ساعته صورت گرفت انجمن‌ها می‌توانند با انتقال تجربه، بانک اطلاعاتی قابلیت‌ها، لابی‌گری (دولت- شهرداری)، آموزش برای اعضای جدید، تدوین رویه و روال‌های پاسخگویی، کمک به برقراری ارتباط اعضا با نهادهای دیگر، شناسایی صاحبان کسب‌وکار غیرعضو، برقراری ارتباط با سایر نهادهای مرتبط، مطالبه‌گری، فعال‌کردن کارگروه آی‌تی و نیز با تجهیز کارشناسی و تقویت روابط عمومی در این امر یاری‌رسان باشند.

دولت‌ها با تسهیل مجوز ثبت شرکت‌ها، معافیت‌های مالی برای شروع کار، بیمه گردشگری، کاهش مداخله‌‌گری و دادن کرسی به انجمن در کمیسیون‌های مرتبط دولتی نقش قابل توجهی در تقویت کارآفرینی زنان دارند. سایر نهادهای اجتماعی با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند بخش خصوصی هم‌سو (خواهرخواندگی)، سازمان‌های تسهیلگر (نهاد مدنی)، شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به اطلاعات مرتبط و نقش اجتماعی (تسهیل‌گری) که این دو در کارگروه فرهنگی شدنی هستند و همچنین انجمن‌های مرتبط کشاورزی قادر خواهندبود که بستر ایمن برای کارآفرینی بانوان جامعه ایجاد کنند.

در پایان این کارگاه بر توان‌افزایی این بخش‌ها با کمک آموزش، مشاوره، انتقال تجربه و اطلاعات تاکید شد که در سایه مطالبه‌گری و ارزش‌آفرینی می‌تواند درهای بیشتری را به روی رشد و پیشرفت کارآفرینی بگشاید.