به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

فعالیتهای یک ساله هیئت مدیره دریک نگاه

فعالیتهای یک ساله هیئت مدیره دریک نگاه

فعالیت های هیئت مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین ارائه شده در مجمع عمومی خردادماه ۹۸ به شرح زیر است:

جلسه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (منجر به امضای تفاهم نامه پروژه مشترک شناسایی و‌ معرفی زنان کارآفرین استان های کمتر برخوردار، مشارکت در همایش چهاردهم انجمن، شرکت نماینده معاونت در برنامه های انجمن)

جلسه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (آشنایی با فعالیت های انجمن )

جلسه نمایندگان انجمن با مشاور امور زنان وزارت کشور (منجر به توافق برای برنامه های مشترک از جمله آموزش کارآفرینی اجتماعی ویژه مدیران کل امور بانوان استانداری ها و‌نیز آموزش دهیاران، حمایت و‌همکاری با طرح های استانی انجمن در چارچوب وظایف و‌مأموریت ها ))

جلسه نمایندگان انجمن با مسئولین استانداری ، دانشگاه و شهرداری و شورای شهر قزوین (منجر به مشارکت فعال با انجمن برای برگزاری همایش چهاردهم)

جلسه با سرپر ست دبیرخانه ستاد راهبری محلات شهرداری تهران (بررسی امکان فعالیت های مشترک بین انجمن و مدیریت سرای محلات)

جلسه با سرپرست امور بانوان شهرداری تهران ( منجر به برگزاری نشست کارآفرینی اجتماعی زنان در شهرداری تهران - تالار ایوان شمس)

جلسه با مدیرکل توسعه اشتغال و کارآفرینی و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی گفتگو پیرامون  همکاری های مشترک) )

جلسه با رئیس مرکز ملی فرش ایران سرکار خانم فرشته دستپاک

جلسه نمایندگان انجمن با رئیس سازمان فنی حرفه ای کشور و معاونان ایشان (بررسی راه های همکاری، ارائه مشاوره های تخصصی)

برگزاری همایش چهاردهم ( زنان کارآفرین؛زندگی و کار)

برگزاری جشنواره معرفی و تجلیل از زنان صاحب کسب وکار و کارآفرین در مناطق محروم و کمتر برخوردار

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت توانمندسازی فردی وسازمانی اعضای هیأت مدیره واعضای انجمن

برگزاری نشست کارآفرینی اجتماعی زنان ( باهمکاری اداره کل امور بانوان شهرداری تهران)

برگزاری نشستهای عمومی انجمن (رسمی وغیررسمی)

بازنگری ساختار ومستندات انجمن متناسب با ماموریت ها و نیازها