به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

انتخابات هیئت مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین برگزار شد

انتخابات هیئت مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زنان مدیر کارآفرین روز چهارشنبه 22 خردادماه 1398 در دفتر انجمن برگزار شد.

 

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن زنان مدیر کارآفرین که روز 22 خردادماه 98 در تهران تشکیل شد،گزارش عملکرد سالیانه انجمن ارائه شد و ترازنامه انجمن منتهی به سال مالی 29 اسفندماه 97 بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. 

این جلسه با انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس اصلی و علی‌البدل مجمع همراه بود. در انتخابات هیئت‌مدیره رویا کوهستانی‌ و فریبا یاراحمدی و زهرا شیری به‌عنوان اعضای اصلی و راما وزیری و معصومه مجتبوی به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین فرحناز مرادی به‌عنوان بازرس اصلی و سوگل افشاری حسین‌آبادی به‌عنوان بازرس علی‌البدل مورد تایید سایرین قرار گرفتند