به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

جلسه مشورتی و‌ هم اندیشی پیرامون برنامه ها

در جلسه مشورتی پیرامون برنامه های سال جاری انجمن با حضور خانم صابر و‌نمایندگانی از هیئت مدیره و‌کمیته های آموزش و‌مشاوره و‌پژوهش، تمرکز بر پروژه اطلس زنان کارآفرین مورد تأکید قرار گرفت.

حفظ ساختارها و استفاده از نیروهای متعهد، متخصص و‌کارآمد در کمیته ها و‌کارگروه ها، التزام به شروط لازم برای عضویت در هیئت مدیره، هم گرایی و‌هم افزایی اعضا برای پیشبرد اهداف و انجام‌مأموریت ها، توجه به اهداف و‌مأموریت ها و‌پذیرش طرح های مشترک متناسب با آن از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مطرح شد.