به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

بازدید از شرکت بدان

بازدید از شرکت بدان با میزبانی مدیرعامل آن خانم شادی صدقی نژاد و بازدید از مرکز رشد دانشگاه علامه طباطبایی به منظور آشنايي با این مركز و شتاب دهنده ها و شركتهاي استارت آپ كه در زمينه هاي مختلف فعاليت مي كنند.
چهارشنبه ۱۲ دی ماه