به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

بازدید از واحد گاوداری صنعتی حسینی در روستای فوجرد

بازدید از واحد گاوداری صنعتی حسینی در  روستای فوجرد و ارائه مشاوره های تخصصی توسط خانم ماهرخ فلاحی کارآفرین این حوزه