به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تبریک سال نو میلادی به هموطنان مسیحی

سال نو‌میلادی برای همه جهانیان توأم با صلح و‌دوستی و‌خیر و برکت باشد انشاءالله