به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید


Notice: Undefined offset: 66 in /home/wenet/public_html/ae/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property of non-object in /home/wenet/public_html/ae/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 66 in /home/wenet/public_html/ae/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property of non-object in /home/wenet/public_html/ae/libraries/src/Access/Access.php on line 613

جلسه کمیته آموزش و مشاوره در دفتر انجمن

سومین جلسه کمیته آموزش 18 آذرماه با حضور اعضای این کمیته در دفتر انجمن برگزار گردید و طی آن مصوبات زیر تصویب گردید :
• پیگیری و برنامه ریزی برای برگزاری دو کارگاه آموزشی همزمان با همایش سالیانه انجمن با موضوعات مرتبط
• پیگیری برای انعقاد قرارداد مشارکتی در حوزه کارآفرینی با دانشگاه شهید بهشتی
• هماهنگی برای برگزاری جلسه با انجمن مشاوران مدیریت به منظور همکاری متقابل بین اعضای انجمن زنان و اعضای خانم آنها که حوزه تخصصی شان مشاوره مدیریت می باشد .
• ارائه راهکارهای مناسب در کمیته آموزش برای ترویج فرهنگ صحیح کارآفرینی
• تهیه فیلم های یک دقیقه ای با رویکرد ترویج کارآفرینی ، انتقال تجربه و نکات آموزشی توسط اعضای کمیته آموزش برای فاز آول پروژه


یک شنبه ۱۸ آذرماه