به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

جلسه کمیته نمایندگی و شعب در دفتر انجمن

جلسه کمیته نمایندگی و شعب با دستور پیشنهاد ترمیم و‌ تکمیل اعضا و هماهنگی برنامه افتتاحیه دفتر گلستان در دفتر انجام برگزار شد.


یک شنبه ۱۸ آذرماه