به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعطای حکم رییس دفتر نمایندگی انجمن در گلستان


روز یک شنبه ۲۷ آبانماه با حضور خانم فرشته سلیمانی در دفتر انجمن زنان کارآفرین حکم ریاست دفتر نمایندگی انجمن در استان گلستان توسط خانم فریبا مهدیون رییس هیئت مدیره به ایشان اعطا شد.
در این جلسه خانم سلیمانی ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای دریافت مجوز تأسیس دفتر نمایندگی در این استان، برنامه پیشنهادی برای افتتاحیه دفتر را مطرح و‌ نقطه نظرات هیئت مدیره را دریافت کرد.
لازم به ذکر است افتتاح دفتر نمایمدگی انجمن در گلستان روز ششم دی ماه در گرگان با حضور هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین و‌نمایندگان انجمن، انجام‌خواهد شد.