به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

تسلیت اعضای انجمن به سرکار خانم فریبا یار محمدی

 انا لله و‌انا الیه راجعون، سرکار خانم فریبا یاراحمدی


عضو‌ محترم و‌ همراه صمیمی انجمن، بدینوسیله درگذشت مادر عزیزتان را تسلیت گفته برای شما و‌سایر بازماندگان صبر و‌ اجر و‌برای ایشان غفران الهی آرزو داریم. ما را درغم خود شریک‌بدانید.

انجمن زنان کارآفرین