به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

لیلا بنام فرد
مقام:
مدیرعامل
آدرس:
تبریز- خیابان راه آهن- ساختمان میلاد- طبقه دوم- واحد 207
/ تبریز
/ ایران
تلفن:
20-5513518-0411
نمابر:
5518727-0411
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی