به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

فائزه کاظمی النجارقی
مقام:
مدیر مسئول و صاحب امتیاز
آدرس:
تهران- خیابان شریعتی- پایین تر از سینما ایران- کوچه سلطانی- شماره 2- واحد 8
تهران
ایران
تلفن:
77621202
نمابر:
77623929
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی