به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

هما کمالی
مقام:
مدیر اجرایی
آدرس:
تهران- خیابان مطهری- جنب هتل بزرگ تهران- خیابان منصور- پلاک 32- طبقه دوم
تلفن:
88709144-5
نمابر:
88701886
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی