به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

آزاده رادنژاد
مقام:
مدیرمسئول
آدرس:
تهران- بزگراه حکیم- نبش فرشته جنوبی- پلاک 24- ساختمان محسن واحد2- طبقه همکف
/ تهران/
ایران/
تلفن:
44161499
نمابر:
44161499
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی