به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

سمیه زمانیان
مقام:
مدیرعامل
آدرس:
بندرعباس- بلوار پاسداران- نبش چهارراه 22 بهمن- طبقه دوم- فروشگاه پارسیان- واحد 4
/ بندرعباس
/ ایران
تلفن:
07615562960
نمابر:
07615562960
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی