به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

اعضاي انجمن

 • سولماز وزیرزاده
  نام شرکت:
  بارمان افرا
  حوزه فعالیتی:
  سرمایه گزاری و تامین مالی
  رئیس هیأت مدیره
  تلفن: 26232866
 • الهام هادی
  نام شرکت:
  آژانس گردشگری گلچین
  حوزه فعالیتی:
  خدمات توریستی گردشگری
  مدیرعامل
  تلفن: 88872570
 • شکوه السادات هاشمی
  نام شرکت:
  تورشیمی پارس و ریحان و لیمو
  حوزه فعالیتی:
  صنعتی خدماتی
  مدیرعامل
  تلفن: 77726061
 • راما هوشمند وزیری
  نام شرکت:
  غار موزه وزیری
  حوزه فعالیتی:
  گردشگری- فرهنگی و هنری
  مدیرعامل
  تلفن: 26556604
 • فریبا یاراحمدی
  نام شرکت:
  موسسه مطبوعاتی گسترش رسانه ها و سامانه های دیده بان
  حوزه فعالیتی:
  خدمات روابط عمومی - مشاوره اطلاع رسانی
  عضو هیئت مدیره و مدیرمسئول
  تلفن: 88749410-14
 • خدیجه یارعلی
  نام شرکت:
  رشد آسای جنوب
  حوزه فعالیتی:
  آموزش و مشاوره پژوهش
  مدیر عامل
  تلفن: 6132907517