اعضاي انجمن

نام موقعیت نام شركت تلفن
كتايون سپهري مديرعامل شرکت مهندسی شبکه پژوهش بهنگام 88862414
آسیه علی نژاد مدیرعامل پیشگامان اندیشه توسعه(پات) 88610070-4
فاطمه دانشور مدیرعامل و موسس موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر 88674391-2
گلمر بحري مدیرعامل شرکت پارس آتنادژ 88335527
مريم خاوازي مدیرعامل شرکت آدران رایانه 5-88349553
عاطفه رحمتی مدیرعامل شركت تعاوني دكفا 77282016-17
مرسده نادري مدير عامل هوديان 22802348
آزاده داننده مديرعامل فن آوران اطلاعات تهران 88914931
فريبا مهديون مدیرعامل سماتک 88734457
خديجه يارعلي مديرعامل و مؤسس آموزشگاه کامپيوتری رشدگستر 06112225724
فخرالسادات محتشمی پور عضو هیات مدیره انجمن زنان پژوهشگر تاریخ 66917569
شبنم بهرامی شبستری مدیرعامل خط تجارت آریا 88540923-4
بهنوش باختری مدیرعامل گروه کارا 88504176
سیده زهره اصغری مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره تعاونی اعتباری اسماء خراسان جنوبی 05612236071-3
مریم اسلامی مدیرعامل مؤسسه کارآفرینی زنان توانمند خراسان رضوی 5117647295
ماهرخ فلاحی مدیر و موسس موسسه دامپروری فلاحی
فاطمه فیروزی بندپی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت نیلفام شیمی پیوند 01313382316
ربابه قوانلو قاجار مدیرعامل کمکیاران کوشا 88525260-2
شایسته قاسمی نیک منش مدیرعامل پارسیان مهپنا گستر 66937033
شکوه السادات هاشمی مدیرعامل شرکت توره شیمی پارس 77726061
All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation