همایش های جاری

گفتگو با مدیر کارگروه محیط زیست و کشاورزی
گفتگو با مدیر کارگروه گردشگری و صنایع دستی
گفتگو با مدیرکارگروه IT همایش توسعه کارآفرینی زنان
گفتگو با مدیر کارگروه کارآفرینی اجتماعی همایش سیزدهم
مصاحبه دبیر همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران با رادیو
پوستر سیزدهمین همایش انجمن زنان کارآفرین
دیدار با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
هم اندیشی فرصت ها و چالش های فرهنگی کارآفرینی زنان در ایران
گزارش برگزاری جلسات کمیته اجرایی همایش
گزارش روابط عمومی همایش توسعه کارآفرینی زنان
ویژه نامه توسعه زنان کارآفرینی در ایران
گزارش علمی همایش توسعه کارآفرینی زنان
نشست مشترک کارگروه صنعت و تجارت با مسوولان و صاحب نظران این حوزه
دومین نشست کارگروه آی تی با مسئولین و صاحبنظران
دیدار با رییس سازمان فنی و حرفه ای
نشست دوم كارگروه كشاورزى
نشست گردشگری و صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی
در نشست زنان کارآفرین حوزه صنعت و تجارت مطرح شد
نشست تخصصی کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست و کشاورزی
بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی کارآفرینی‌های اجتماعی و فرهنگی بانوان
نشست تخصصی کارافرینی زنان در حوزه IT
اعضای انجمن دغدغه مند ترین مشارکت کنندگان در همایش ها
اقدامات اجرایی همایش
تشکیل نشست های تخصصی همایش
همایش توسعه کارآفرینی زنان در ایران
بروشور همایش کسب و کار زنان در محیط زیست
مروری بر کمیته علمی دوازدهمین همایش
ویژه نامه همایش کسب و کاز زنان در محیط زیست
آخرین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد
پوستر همایش کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست
فراخوان 3 - همایش 12
فراخوان همایش کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست
بیانیه یازدهمین همایش انجمن زنان کارآفرین
گزارش اجمالی از نشست تخصصی گردشگری در یازدهمین همایش سالانه انجمن زنان کارآفرین با موضوع " زنان و گردشگری"
گزارش کامل همایش یازدهم انجمن- گردشگری – بم
یازدهمین همایش انجمن زنان کارافرین در بم آغاز به کار کرد
بازدید از خیریه گل مریم
بازدید از نمایشگاه صنایع دستی زنان
بازدید از ارگ قدیم
بازدید از روستای گردشگری "بکری"
بازدید از خانه ایمان ویژه توان خواهان ضایعه نخاعی
سومین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی با دبیرخانه همایش در بم در دفتر فرماندار برگزار شد
تندیس همایش توسط هنرمندان کرمانی طراحی شد
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان بم
دعوت از سازمانهای دولتی
ویژه نامه همایش پس از برگزاری آن منتشر می شود
استقبال از همایش توسط دانشگاهیان
ارسال پوستر و دعوت نامه همایش به استان کرمان و شهرستان بم
دیدار با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی
اعضای انجمن حامیان اصلی همایش
آخرین جلسه کمیته علمی همایش
پوستر همایش کسب و کار و کارآفرینی در حوزه گردشگری
دبیر همایش کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری خبر داد: برپایی خانه ایده دانشجویان گردشگری
گزارش نشست تخصصی گردشگری در پژوهشگاه میراث
حضور در اتاق بازرگانی کرمان
دیدار و گفتگو با مدیر میراث فرهنگی استان
تشکیل جلسه هماهنگی در استانداری کرمان
دیدار با نمایندگان ارگ جدید و رییس هتل ارگ جدید
تشکیل جلسه هماهنگی های اجرایی همایش در فرمانداری بم
اخبار سفر یکروزه دبیران همایش به بم و کرمان
دومین سفر به کرمان و بم
برگزاری نشست تخصصی کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری
نشست تخصصی گردشگری در پژوهشگاه میراث فرهنگی
فراخوان شماره 2، همایش کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری
همایش کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری، تمدید مهلت ثبت نام
فراخوان شماره 1 یازدهمین همایش انجمن زنان مدیر کارآفرین
دومین جلسه کمیته علمی همایش تشکیل شد
جلب مشارکت وزارت‌خانه ها و سازمان‌های دولتی
پیش‌همایش گردشگری زنان در پژوهشگاه میراث فرهنگی
ویژه نامه گردشگری زنان
طراحی پوستر همایش کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری
نشست خبری همایش کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حامی همایش یازدهم
رایزنی دعوت دبیر اجرایی همایش با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
اولین جلسه اجرایی همایش، توافق با سازمان عمران کرمان
معرفی نماینده استانداری به دبیرخانه همایش
اولین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد
فراخوان شماره 2 یازدهمین همایش انجمن
سفر به کرمان و بم
تعیین دبیرعلمی و اجرایی همایش کارآفرینی زنان در حوزه گردشگری
فراخوان یازدهمین همایش انجمن
All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation