مشارکت های فرهنگی را پاس بداریم

مهمترین رسالت انجمن، با توجه به افزایش فارغ التحصیلان دختر و نیز مشکلات امروز جامعه ایران، ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار در میان زنان کشور است که از طریق معرفی الگو و انتقال تجارب پی گیری می شود.

چرا فرا؟

انجمن طی این سال ها برای تحقق اهداف و رسالت خود برنامه هایی را تدوین و اجرا کرده که از جمله آن ها برگزاری همایش های تخصصی است. یکی از این همایش ها با موضوع کارآفرینی فرهنگی زنان بوده که در سال 86 در تهران  برگزارشد. خانم دکتر فریبا لطیفی از زنان کارآفرین و اندیشمندی است که انجمن طی برگزاری این همایش با ایشان و با انتشارات فرا آشنا شد. با توجه به شناخت قبلی از ایشان و حوزه فعالیتشان همکاری با فرا با نگاه مثبت مورد اقبال قرار گرفت. و پیشنهاد مشارکت در انتشار دو کتاب «کارآفرینان پیروز، زنان سازنده در سال 92 و زمزمه های کارآفرینی ج 3 امید و تلاش در سال 93» مورد تصویب قرار گرفت.

این بار چرا دست به کار شدیم؟

ما معتقدیم در جامعه در حال توسعه ما زنان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود پیش از بلند کردن صدای فریاد و اعتراضشان باید بیاموزند و تجربه کسب کنند و تجارب خود را در اختیار دیگر خواهران خود قرار دهند. و البته آن گاه که بینش و دانش و تجربه اندوزی زنان مشاهده شود دیگر حتی در شرایط سلطه فرهنگ مردسالار هم کسی نمی تواند مانع احقاق حق آنان شود. و اگر هم بخواهد قدرت لازم را برای این کار ندارد چون افکار عمومی با آن مخالفت خواهد کرد.

دست به کار شوید نوشته شریل سندبرگ، معاون عملیات گوگل و فیس بوک، در مورد کار و میل به رهبری زنان است و تجربه نویسنده را برای شکستن سقف شیشه ای بیان می کند. قطعا اگر این زن فقط به پندآموزی زنان اکتفا کرده و خود آستین بالا نمی زد و وارد میدان نمی شد و تا جایگاه بالای رهبری دو سازمان بزرگ و غول نامدار جهان فناوری یعنی گوگل و فیس بوک بالا نمی رفت، امروز کتابش نمی توانست برای دیگران مفید باشد. کار ارزشمندتر این بانو آن است که با اشتراک گذاری تجربیاتش در این راه سنگلاخ و پرمانع می خواهد دست زنان دیگر را بگیرد و به رده های بالای رهبری سازمان ها رهنمون سازد.  و این خواسته ای است که همه فعالان حوزه زنان باید داشته باشند و پس از رسیدن به رده های بالای مدیریتی دیگران را که گاه پلکان ترقی شان نیز بوده اند، فراموش نکنند.

سندبرگ برای این که جوامع از به کارگیری توانمندی و هوشمندی زنان بی بهره نمانند، از یک سو زنان را به خودباوری، بلندپروازی، ریسک پذیری و پیش قدمی برای پذیرش قدرت فرامی خواند؛ و از سوی دیگر نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به یاری می طلبد تا به بازنگری در انگاره های سنتی بپردازد و راه دشوار زنان برای همکاری در امور جامعه را هموار سازند.

 

این همان شیوه ی موثری است که ما به آن اعتقاد داریم یعنی تلاش همزمان خود زنان و نهادهای مسئول بدون این که هر یک از وظایف خود غافل مانده منتظر دیگری بماند.

ما هم به زنان کشورمان توصیه می کنیم که بیاموزند دست خود را بالا نگه دارند، زیرا وقتی آن را پایین می آورند، حتی خیرخواه ترین مدیران نیز آنان را نمی بینند.

در پایان از انتشارات فرا و از خانم سارا پنجی برای ترجمه خوب این کتاب سپاسگزاری می کنیم و ما هم در کنار این انتشارات وزین و فرهنگ پرور با معرفی این کتاب و توصیه به مطالعه آن به همگان «آگاهی هدیه می کنیم». 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation