نشست عمومی انجمن زنان کارآفرین 28 آذر 96

گزارش عملکرد در قالب پاورپوینت و بصورت تفکیک شده شامل گزارش ریز فعالیتهای هیات مدیره، کمیته اجرائی، کمیته مالی ،کمیته عضویت، کمیته ارتباطات، کمیته آموزش، کمیته مشاوره و کمیته پژوهش توسط دبیر انجمن پریدخت ورشوچی اعلام شد.

از میان پیشنهادات مطرح شده می توان به موارد زیر  اشاره نمود :

•         اهمیت برگزاری همایش اکوسیستم کارآفرینی سال قبل که فرصت بسیار خوبی برای ارتباط بین حوزه های مختلف بود که این ارتباط و هم افزایی باید تقویت شده و در این راستا گام برداشته   شود.  همایش سال گذشته با تشکیل و همراهی پنج کارگروه شکل گرفت که خروجی و دستاورد این کارگروها می تواند در یک نشست یا یک پنل مشترک وموضوع مشخص در یکی از این حوزه ها برگزار شود.

•         در برگزاری همایش های خارج از ایران یک سری شاخص است که این شاخص ها بسیار متفاوت از ایران است و در جهتی پیش می روند که این شاخص ها نیز به ایران وارد شود. از جمله این شاخص ها می توان به مسئولیت اجتماعی، اهمیت به تعداد استانداردهای محیط زیستی، نحوه خدمت به جامعه،عضویت در نهادها و تشکل های صنفی و مردمی نام برد.

•         در حوزه فعالیتهای گروه ارتباطات و سفرهای استانی پیشنهاد شد که انجمن در هر سال یک سفر تفریحی و چند سفر به صورت موضوعی و در حوزه خاص برگزار کند.

•         هدف انجمن توسعه ظرفیت اعضا و ترویج تفکرفرهنگ کارآفرینی و شبکه سازی است. در بحث توسعه در همین انجمن اعضائی وجود دارند که نه تنها کسب و کارشان رو به توسعه نیست بلکه شیب پایین دارد و در مواردی حتی متوقف شده است وظیفه انجمن ایجاد ارتباط بیشتر با این دسته از اعضای خود از طریق کمیته مشاوره  و آموزش می باشد.

•         گسترش ارتباط انجمن با سایرانجمن های متناظر در سطح ملی، استانی و بین الملل در این مرحله ضروری بنظر می رسد.

در ادامه در محیطی صمیمانه ، پاسداشت آیین باستانی یلدا توسط حاضرین در دفتر انجمن برگزار شد.

 

 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation