بازدید از کسب و کار سرکار خانم شهرزاد حامدی

 

خانم حامدی، در گفتگویی صمیمانه، به بیان تجربیات خود پرداختند . ایشان یکی از مهمترین چالشهای سالهای فعالیت حرفه ای خود را شراکت و مسایل مرتبط با آن میدانند. مشکلات پیش آمده بین ایشان و شرکای کاریشان در دو مرحله، منجر به جدایی و در نهایت ایجاد کار مستقل کنونی شده که در حال حاضر برایشان کاملا رضایت بخش است. با اینکه تجربه شراکت برای ایشان چندان خوشایند نبوده، اما شراکت را مانع پیشرفت  نمی دانند و معتقدند اگر از ابتدا کارها با اصول و قاعده پیش می رفت و چارچوب و ضوابط شفاف بود و البته ایشان مناعت طبع بیش از حد نشان نمی دادند و از خواسته های به حق خود نمی گذشتند نتیجه کار می توانست متفاوت باشد.

از خانم حامدی رمز موفقیتشان را پرسیدیم و پاسخ جالبی گرفتیم. ایشان پاسخ را با کلید واژه "من میتوانم" شروع کردند و اعتقاد دارند اگر به انجام کاری ایمان داشته باشند، هیچ مانعی  قادر به توقف ایشان نیست و به قول خودشان "کار نشد ندارد".

از خانم حامدى عزیز بابت پذیرایی گرم و سخنان کاربردیشان در مورد کار ، مشکلات و موفقیت هایشان سپاسگزاریم و از همراهی اعضا انجمن در بازدید از کسب و کار ایشان تشکر می کنیم.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation