اولین برنامه آموزشی انجمن در سال 96

کمیته آموزش انجمن زنان کارآفرین برگزار می نماید :

کارگاه آموزشی “خطاهای شناختی”

روزچهارشنبه20 اردیبهشت 1396ساعت 15-18

در اثر اتفاقات خاصی در مغز انسان ، سوی گیری هایی در آن اتفاق می افتد که باعث می شود در تجزیه تحلیل و حل مسئله دچار خطا و نقصان شویم. به زبان ساده اتفاقاتی در زندگی روزمره ما می افتد که مغز ما را از مسیر اصلی خودش خارج می نماید و تبـــــدیل می شود به یک جعبه ای که مداما" ما را دچار اشتباه می کند.یعنی مغز ما که نقش تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری درست را برعهده دارد و قرار است ما را به جوابهای درست برساند کم کم به یکی از عوامل اصلی که ما را دچار خطا می کند تبدیل می گردد .

8 خطای اصلی و اساسی داریم که در این کارگاه به اختصار به آن می پردازیم .

-1 مغز(توضیحی کاربردی درباره مغز) 2- خطاهای مغز مهمترین خطاهای شناختی: •  دوقطبی فکر کردن •  قضاوت در لحظه •  فاجعه سازی •  عمومیت بخشیدن •  قضاوت براساس نشانه ها بجای شواهد و قرائن •  برچسب زدن  •  قالب سازی فکری

سخنران :دکتر جاوید ثمودی  فوق دکترای روان شناسی کاربردی -فوق دکترای واژه شناسی زبان انگلیسی-آمریکا-مولف ومترجم بیش از 40 جلدکتاب

هزینه کارگاه: 30 هزارتومان شامل پذیرایی و گواهینامه آموزشی

مکان: خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان -شهید کولیوند، بن بست شبنم، پلاک 11- تلفن:88624594

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation