اولین برنامه تهرانگردی در سال 96

این برنامه که توسط گروه ارتباطات انجمن تدارک دیده شد، شامل بازدید از باغ ایرانی، موزه زمان، موزه سینما و بازار تجریش بود که با استقبال خوبی روبرو شد. 

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation