روز جهانی زمین

 گاه گمان می کنیم برای حفظ زمین باید کارهای بزرگی انجام دهیم و وقت زیادی را صرف این موضوع کنیم . اما با توجهی اندک می توانیم ما نیز نقشی در حفظ زمین و زیست سالم خود داشته باشیم.

مدیریت مصرف: ایا به هنگام خزیدهای روزانه به حجم ان چه می خریم توجه داریم؟

                    ایا به اندازه نیازمان خرید می کنیم؟

تفکیک زباله از مبدا و  بازیافت مواد :  با تفکیک زباله از مبدا می توانیم از حجم ان ها کاسته و بازیافت مواد را که امروز در جهان به تجارتی تبدیل شده است رونق بخشیم. متاسفانه در کشور ما در این زمینه سرمایه گذاری اندکی انجام شده است.کارخانه های کمپوست و استفاده مجدداز مواد بازیافتی زمینه ساز اشتغال گسترده ای می تواند باشد.

از سوی دیگر مصرف زدگی سبب شده عادت استفاده دوباره از موادی که هم چنان قابلیت استفاده دارند را کنار بگذاریم.ا انگار فراموش کرده ایم که مادران مان  چگونه با یاداوری ضرب المثل"هر چیز که خوار آید، روزی به کار آید" چگونه از اشیا و پارچه ها و....استفاده دوباره می کردند. آری امروزه ، گمان می کنیم که همه چیز را دوباره خواهیم خرید- یک تازه تر و بهترش را!!!!!

 کیسه های رنگارنگ بلاستیکی!! 

باور می کنید که حجم پلاستیک های انباشته شده در اقیانوس ها به بزرگی قاره ای شده است؟

ایا می دانیدکه انباشت  مواد پلاستیکی در بدن بسیاری از ابزیان دریایی به مرحله خطرناکی رسیده است ؟

بیاییم به پلاستیک نه بگوییم. و از کیسه های پارچه ای استفاده کنیم .

استفاده از ظروف یک بار مصرف، سفره ها و دستمال ها و کیسه های پلاستیکی را به حداقل برسانیم.

صرفه جویی است صفتی است که همه باید آن را در خود تقویت کنیم. زیرا با استفاده بهینه از منابع زمین است که می توانیم حرمت آن را حفظ کنیم.

  1. صرفه جویی در مصرف آب، برق، سوخت های فسیلی 
  2. صرفه جویی در مواد غذایی مصرفی برای کاهش دور ریز آن ها
  3. صرفه جویی در خرید های غیر ضروری و بیش از نیاز و جلوگیری از تولید زباله های بیشتر 
  4. صرفه جویی در خرید شوینده های شیمیایی و آسیب رسان به محیط زیست
  5. استفاده از انرژی های پاک و جلوگیری از اتلاف آن

منابع زمین محدود است و اگر بدین محدودیت توجه نشود اینده ای برای بشر متصور نخواهد بود.

All Rights Reserved Copyrighted 2007-2015 by MLD Corporation