به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

خانم مریم آبکار اصفهانی

نام و نام خانوادگی: خانم مریم آبکار اصفهانی

نام موسسه: مجتمع هنری وآموزشگاه خیاطی گل سنگ

سمت: موسس ومدیر-مربی رشته های مختلف هنری تحصیلات: دیپلم اقتصاد

استان: اصفهان

تعداد پرسنل: 5نفر

سال تاسیس: 1375

ازکودکی دوست داشتم معلم کارهای هنری شوم و وقتی انسانهای موفق را در اطرافم میدیدم الگوبرداری میکردم.

قبل از کارآفرینی زندگیم خیلی سخت بود.در سن 17سالگی ازدواج کردم وخیلی زود فرزنددار شدم و با سختی وتحمل مخالفتهای خانواده توانستم دیپلم بگیرم وخیاطی بیاموزم ولی متاسفانه موفق به ادامه تحصیل نشدم. ولی سفارش خیاطی میگرفتم.

دلیل کارآفرین شدنم انگیزه مالی جهت داشتن استقلال مالی بوده و کلا خلاقیت راخیلی دوست دارم.

درحال حاضر کارهای هنری را اصولی وکامل آموزش داده و دائم اطلاعاتم رابه هرقیمت وهزینه بروز میکنم.

صبح زود بیدارشده وبه امور منزل میرسم.5/7 تا 5/6 عصر چند کلاس را اداره میکنم. بعد هم ادامه کار در منزل است.

خوشبختانه الان همسرم باتوجه به موفقیتهای من همراهی وهمکاری میکند.

برای تمدد اعصاب واستراحت مطالعه. پیاده روی وکو هنوردی میکنم.

ازکارم خیلی لذت میبرم مخصوصا آموزش کارهای عملی واصولی را دوست دارم.

موفقیت هنرجوهایم هم لذت فراوان دارد.

میخواهم ازشکستهایم هم یگویم که کلا اجتناب ناپذیراست. تا مدت کوتاهی هم آسیب دیدم ولی هیچگاه ناامید نشدم و درس گرفتم. اعتقاد دارم که برای هرمشکلی راه حلهای دیگرهم وجود دارند.

من توکل زیاد به خدادارم .ازصفاتی که باعث موفقیتم است خستگی ناپذیری و پشتکاره. همچنین داشتن هدف مشخص وروشن و تعیین هدفهای بعدی.

من درابتدای کارم به حمایت بیش از هرچیز نیاز داشتم که وجودنداشت.

در حال حاضر مهمترین مشکل/دغدغه‌ای که در کسب و کارم با آن درگیر م سیستمهای دست و پاگیر ایران ونداشتن آزادی عمل که لازمه کارهنریست.

بانوان باید توکل به خدا کنندو بدانند از زندگی چه میخواهندوبه کجا میروند.باید برنامه ریزی دقیق کرده وخود را ملزم به تبعیت از آن کنندوکار امروزرا به فردا موکول ننمایند.

برگرفته از سایت مدرسه خورشید

www.khorshidschool.org