به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

خانم فاطمه ذره حسابی

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه ذره حسابی

نام موسسه:موسسه خیریه حضرت زینب (ع) وتولیدی آسیه

سمت: مدیراجرایی تولیدی وصندوق قرض الحسنه

استان: تهران

تعداد پرسنل:7نفرثابت. 3نفرمتغیر

سال تاسیس: 1376

دربچگی شغل پرستاری رادوست داشتم ولی درآموزش وپرورش مشغول کارشدم. ولی همیشه دوست داشتم برای افراد دیگر کار و درآمد ایجاد کنم. بهمین دلیل با همراهی خواهران همسرم کار خیریه مادرهمسرم رابا توجه به وصیت ایشان جهت خرج کردن ثلث مالشان دراین راه ادامه دادیم.و البته کارشان را گسترش دادیم.

مادرهمسرم مرحومه خانم آسیه خاکبازنژاد که بانی اصلی این موسسه ازنظر مالی و کاری بودند.

من الان 15ساله که ازاداره آموزش وپرورش بازنشسته شده ام و مدیریت تولیدی و صندوق قرض الحسنه را به عهده دارم.

قبل از این کار من در اداره آموزش وپرورش مشغول کاردفتری بودم.همسر وسه فرزند هم دارم.

صبح بعدازنماز کارهای منزل را میکنم .هفته ای3 روز از 17-9 در موسسه هستم.

هفته ای یکبار کسی برای کمک به منزل میاید. همسرم هم کمک میدهد.

برای استراحت مطالعه ء ترجمه و تفسیرقرآن – پیاده روی میکنم.هفته ای یک روز همه فرزندانم به منزلم میایند.

ازاینکه به دیگران کمک میکنم تا درآمد داشته باشند خوشحالم. 70خانواده را زیر پوشش داریم که ماهیانه آذوقه میفرستیم. سرپناه برای افراد بی بضاعت فراهم میکنیم.

الان داریم درروستای ماژین ایلام باکمک آموزش و پرورش مدرسه شبانه روزی دخترانه میسازیم که بدلیل بعدمسافت منزلشان تا مدرسه بتوانند شبها درمدرسه بمانند.

اوقاتی که بخاطر کمبودمنابع مالی نیازمندان رارد میکنیم برای من شکست محسوب میشود .باید با فعالیت بیشتر این نقیصه راجبران کنیم.

من عشق و علاقه بسیاربه ایران دارم و درسفرهای خارجی (یکی ازفرزندانم خارج ازکشورزندگی میکند) اقامت طولانی راتاب نمیاورم.

تواناییهایی که باعث موفقیتم شده توکل به خدا. علاقه به کارم.برنامه ریزی .نظم .پشتکار است.

در حال حاضر مهمترین مشکل/دغدغه‌ای که در کسب و کارتان با آن درگیر هستم کمبود بودجه و مشکل فروش محصولات تولیدی است.

به همه خانمها میگویم خودتان رادست کم نگیرید. باتوکل به خدا بعداز هر زمین خوردنی بلند شوید و زود ناامیدنشوید. همه مشکلات درنهایت قابل حلند.

برگرفته از سایت مدرسه خورشید

www.khorshidschool.org