به وب سایت انجمن زنان مدیر کارآفرین خوش آمدید

خانم فائزه کاشانی نژاد

نام: فائزه کاشانی نژاد سال تولد:1340 تحصیلات:فوق لیسانس حقوق تاریخ مصاحبه:تیرماه1390

نام ومحل کار:دفتروکالت تهران/تورنتو سال تاسیس: 1368/1998 سمت: موسس ومدیرعامل

تعداد افرادمشغول: 4 نفر

من همیشه در بازیهای بچگی داور حل اختلاف بودم و قاضی بودم. بزرگتر که شدم دوست داشتم کارازخودم باشه واستقلال داشته باشم.میخواستم به مردمی که مشکل دارند خدمت کنم وتا جایی که یادم میاد به استقبال سختیها وچالشها میرم.

الگوی اصلیم پدرم بود که بسیارپخته وروشنفکروتلاشگر بودوبهم افتخارمیکرد. همیشه میخواست بعنوان یک زن رشد اجتماعی داشته باشم. پدرم وبرادرم خیلی حمایتگربودند والبته این مادرم بود که از بچگی مرا به کتابخوانی تشویق میکرد.

اززمان دانشجویی دیگرازخانواده پول نگرفتم وبا تدریس خصوصی کسب درآمد میکردم.

دردوران انقلاب فرهنگی ازدواج کردم واولین کاررسمی من تاسیس دفتر وکالت بود.

شغل اصلیم وکالت بین المللی است.درهمه جای دنیا فعالیت میکنم.(دبی امریکا سوئد و.....)

عضوهیات مدیره انجمن مترجمین ایالت انتاریوهستم که به ایرانیان خدمات مختلفی ازجمله رسیدگی به مسائل حقوقی وقانونی وکمک به حل مشکلات جوانان ارائه میدهیم.

هیچگاه درکارترس ونگرانی خاصی نداشتم. با تلاش خود وتکیه برداشته هایم و حمایت خانواده کارم راشروع کردم.

درابتدای کارشاید درایران مسائل مالی بازدارنده باشد ولی در کانادا خیر.بنظرمن بهترین سرمایه کاری ارتباطات خوب وموثراست.

من برنامه کاریم را ازشب قبل تنظیم میکنم .صبح زود بیدار شده وبراساس برنامه پیش میرم.در میان روز حتما استراحت کوتاهی جهت تجدید قوا میکنم. شب برنامه رامرور کرده وارزیابی میکنم.

درطول روز چندین بار مراقبه انجام میدم .کتابهایی که اصلاح تفکر میکنند مطالعه میکنم.

سرگرمی هایم رفتن به طبیعت. شنیدن موسیقی .آشپزی ومهمانیست.

احساس رضایت از خودم دارم وتواناییهایم در زمینه مدیریت بالا رفته. کمک به دیگران را موهبت الهی میدانم. با وضو به دادگاه میروم وازخدامیخواهم که مرا همراهی کند.

وقتی مشکل افراد راحل میکنم وبوضوح میبینم که حال ووضعشان وقتی ازدفترم میرن خیلی بهترازوقتیه که وارد دفتر کارم میشن خوشنودمیشم.

دغدغه همیشگیم اینه که افراد بارضا ورغبت هزینه خدماتم رابدن چون من باجان ودل کارمیکنم ورعایت حال همه را میکنم.

آینده کاریم بسیار خوبه .یک دفتر وکالت بزرگ باوکلای ایرانی وخارجی جهت ارائه بهترین خدمات .

هم چنین قصددارم یک پانسیون مناسب جهت اقامت جوانان ایرانی درکانادا ایجاد کنم .

بهترین خاطراتم اینه که بعداز هر کارحقوقی هردوطرف آنقدر راضیند که طرف مقابل مشتریان بعدیم

میشوند . من همیشه خدارا بابت نعمات داده ونداده شکرمیکنم.

تقریبا هیچگاه درکارم شکست نخورده ام .مگراینکه موکلم حقیقت را ازمن پنهان کرده باشد که آنوقت کارم راادامه نمیدم. شکست اتفاقی مانند اتفاقات دیگردر زندگیست.

مطمئنا مسیری دیگری به هدف منجرمیشود.معتقدم زحمت انسان هیچگاه بدون نتیجه نمیماند.

ارتباط عمیقی با خدادارم وازاونیرو میگیرم.وقت شناس ووظیفه شناسم.رعایت ادب و احترام وحقوق دیگران رامیکنم.

پیام من به بانوان اینست که : اعتماد بنفس داشته باشید و بخود احترام بگذارید. بانوان بدلیل multitask بودن میتوانند ازآقایان موفق ترشوند.

برگرفته از سایت مدرسه خورشید

www.khorshidschool.org